Total Pageviews

Friday, February 24, 2017

HOME TIME...CARNIVAL TIME!!

Friday.... home day!! The week went so fast and without noticing it we have to go back to Gasteiz! In one hand we are sad to leave Espejo but in the other hand we are very because it is carnivals weekend!! The week in Espejo has been wonderful! Today we also had lots of fun! In the morning we packed our things and then we signed our friends diaries!! After we had a snack and later we learnt how to dance a typical Scottish dance called strip the willow! That was crazy!  To end up with the week we saw some photos and videos of the week and found out which team was winner...well done rabbits: Janire, Maite, Luis, Alush, Etiosa and Yeray!! We can see the bus comming...nice to meet you Espejo Team!!

Ostirala...etxera joateko eguna da!! Astea oso azkar pasa zaigu eta konturatzerako Gasteizera bueltatu behar dugu!! Alde batetik triste gaude Espejotik joan behar garelako, baina beste alde batetik pozik ihauteri asteburua da eta!! Espejon pasa dugun astea zoragarria izan da!! Gaur ere bikain pasa dugu!! Goizean maletak egin ditugu eta gero gure lagunen egunerokoak sinatu ditugu! Gero hamaiketakoa jan dugu eta jarraian dantza "Strip the willow" deitzen den dantza Eskoziar bat dantzatzen ikasi dugu! Asteari amaiera emateko argazki eta bideo batzuk ikusi ditugu eta asteko talde irabazlea zein izan den ere jakin dugu, oso ondo untxiak: Janire, Maite, Luis, Alush, Etiosa eta Yeray!! Autobusa etortzen ikus dezakegu... zoragarria izan da Espejoko taldea ezagutzea!!Viernes...es día de volver a casa!! La semana ha pasado volando y sin darnos cuentas ya tenemos que volver a Vitoria! Por una parte estamos tristes por tener que irnos de Espejo, pero por otra muy contentos porque es el fin de semana de carnavales!! La semana que hemos pasado en Espejo ha sido maravillosa! Hoy también lo hemos pasado genial!! Por la mañana hemos hecho las maletas y después hemos firmado los diarios de nuestros amigos! Luego hemos comido el almuerzo y seguido hemos aprendido a bailar un baile típico Escocés que se llama "Strip the Willow"! Para finalizar con la semana hemos visto algunas fotos y algunos vídeos que hemos ido sacando y por último hemos descubierto quienes han sido los ganadores de la semana, muy buen trabajo conejos: Janire, Maire, Luis, Alush, Etiosa y Yeray!! Podemos ver que el bus está llegando... ha sido un placer conoceros equipo de Espejo

Thursday, February 23, 2017

VISITING THE SALT VALLEY!Today we had the opportunity to visit one of the most amazing places in the Basque Country! We went to see the Salt Valley of Añana! It is a very interesting place! We learnt a lot about how to produce salt and also about the history of the place. Did you know that it is 6500 years old? Incredible!! When we came back to Espejo we had lunch and the had the last three workshops of the week!! First we wrote some comicks in our survival workshops, then in the music workshop we made some maracas and some trompents and played some music with them, to end up with the afternoon we learnt how to take artistic photos!! In the evening we didn´t stop dancin in the Espejo Disco!!! That was great!! Time to go to bed now....bed or party?? we´ll see!!Gaur Euskal Herriko leku zoragarrienetariko bat bisitatzeko aukera izan dugu!! Añanako Gatz harana ikustera joan gara! Oso leku interesgarria da! Asko ikasi dugu gatz ekoizpenaren inguruan eta baita bertako historiari buruz ere. Ba al zenekiten 6500 urte dituela? Sinesgaitza!! Espejora bueltatu garenean bazkaldu egin dugu eta gero asteko azken hiru tailerrak izan ditugu! Lehenengo komiak egin ditugu biziraupen tailerrean, ondoren musika tailerrean marakak eta tronpetak egin ditugu eta beraiekin abesti bat jo dugu, arratsaldeari amaiera emateko argazki artistikoak ateratzen ikasi dugu!! Gauean ez diogu dantza egiteari utzi Espejoko diskotekan!! Primerakoa izan da!! Ohera joateko ordua dugu orain... ohea edo festa? ikusiko dugu!!
Hoy hemos tenido la oportunidad de visitar uno de los lugares más maravillosos que hay en el País Vasco!! Hemos ido a ver el Valle Salado de Añana! Es un sitio muy interesante! Hemos aprendido mucho sobre la producción de sal y sobre su historia. Sabíais que tiene 6500 años? Increible!! Cuando hemos vuelto a Espejo hemos comido y después hemos tenido los últimos tres talleres de la semana. Primero hemos dibujado comics en el taller de supervivencia, después en el taller de música hemos hecho maracas y trompetas y hemos tocado una canción con ellas. Para terminar con la tarde hemos aprendido a sacar fotografías artísticas!! Por la noche hemos podido dejar de bailar en la disco de Espejo!! Ha sido genial!! Es hora de ir a la cama... cama o fiesta?  Ya veremos!!

Wednesday, February 22, 2017

FOREST DAY!

What a lovely day to go to the forest! The trip we did to the forest this morning was amazing!! In our way we tried to find animal tracks and once in the forest apart from playing some fun games to get in touch with nature we also saw how to make fire!! When we came back to Espejo we had lunch and then played some games. In the afternoon we had three workshops! First we wrote stories and told them to our friends, then we had our recycling workshop and talked about how important is to recycle, reduse and reduce materials and to end up with the afternoon we recorded our own adverts!! In the evening we made a parachute and inside we put a water balloon...let´s see how many balloons survive when we drop them!! It has been a very active day, so we are very tired...zzz....zzz...zzzA zein egun ederra izan dugun basora joateko!! Gaur goizean egin dugun eskursioa zoragarria izan da!! Bidean animalia aztarnak aurkitzen saiatu gara eta behin basora heldu garenean naturarekin kontaktuan egoteko jolas desberdinetara jolasteaz gain sua nola egin ere ikusi dugu!! Espejora bueltatu garenean bazkaldu egin dugu eta gero jolas batzuetara jolastu dugu. Arratsaldean hiru tailer izan ditugu! Lehenengo ipuinak idatzi ditugu eta lagunei kontatu dizkiegu, gero berziklapen tailerra izan dugu eta materialak berziklatzea, berrerabiltzea eta gutxitzea zeinen garrantzitsua denaren inguruan hitz egin dugu, amaitzeko guk asmatutako irgazkiak grabatu ditugu.!! Gauean jauzgailu bat egin dugu eta bertan urez betetako puxika bat jarri dugu, ikusiko dugu zenbat ez diren puskatzen jaurtikitzen ditugunean...!! Egun oso lanpetua izan dugu, eta oso nekatuak gaude...zzz....zzz...zzz
Hemos tenido un día precioso para ir al bosque!! La excursión que hemos hecho esta mañana ha sido maravillosa! Por el camino hemos intentado buscar huellas de animales y una vez en el bosque además de jugar a un par de juegos para estar en contacto con la naturaleza, también hemos visto como hacer fuego!! Cuando hemos vuelto a Espejo, hemos comido y después hemos jugado a algunos juegos. Por la tarde hemos tenido tres talleres, primero hemos escrito cuentos y se los hemos contado a nuestros amigos, luego hemos tenido el taller de reciclaje y hemos hablado sobre lo importante que es reciclar, reutilizar y reducir materiales, y por último hemos grabado nuestros propios anuncios!! Por la noche hemos hecho un paracaídas en el que hemos puesto un globo de agua! Veamos cuantos globos sobreviven cuando los lancemos...! Ha sido un día muy activos, y estamos muy cansados...zzz...zzz...zzz

Tuesday, February 21, 2017

WORKSHOPS!!!

After breakfast we danced some songs to start the day with lots of energy! Then we had lots of amazing workshops! In the morning first we went to the Dome and learnt how to plant lettuces in plastic bottles, then we wrote the Espejo News and finally we talk about the different countries in the world and we created our own one!! We ate lentils and chicken for lunch and then, we played some fun games!! In the afternoon with Tom2 we did some theatre, with Tom1 we learnt some first aid and finally with Alex we went on a tresure hunt!! It was a fantastic day!! In the evening we had a very good time playing "good, better, best! " we laughed a lot!! Time for bed now, good night!!


Gosaldu ostean abesti batzuk dantzatu ditugu eguna energiaz beteta asteko!! Gero tailer zoragarri pila bat izan ditugu!! Goizean lehenengo Domora joan gara eta bertan letxugak plastikozko botiletan landatzen ikasi dugu, gero Espejoko albisteak idatzik ditugu eta azkenik munduan dauden herrialde desberdinen inguruan hitz egin dugu eta gure herrialde propioa asmatu dugu!! Dilistak eta oilaskoa jan ditugu bazkaltzeko, eta gero jolas dibertigarri  batzuetara jolastu dugu. Arratsaldean Tom2rekin antzerkia egin dugu, Tom1ekin lehen sorospenak ikasi ditugu eta Alexekin altxorraren bila joan gara! Egun bikaina izan dugu!! Gauean ikaragarri ondo pasa dugu "Good, better, best!"era jolasten, barre pila bat egin dugu!! Ohera joateko ordua dugu orain, gabon!!
Después de desayunar hemos bailado algunas canciones para empezar el día llenos de energía!! Después hemos tenido un montón de maravillosos talleres!! Primero, por la mañana, hemos ido al Domo y hemos aprendido a plantar lechugas en botellas de plástico, después hemos escrito las noticias de Espejo y por último hemos hablado sobre los diferentes países que hay en el mundo y hemos inventado el nuestro propio. Hemos comido lentejas y pollo y después hemos jugado a divertidos juegos. Por la tarde con Tom2 hemos hecho teatro, con Tom1 hemos aprendido algo sobre primeros auxilios y por último con Alex hemos salido en busca del tesoro! Hemos pasado un día genial!! Por la noche nos lo hemos pasado muy bien jugando a "Good, better, best!", nos hemos reído muchísimo!! Ahora es la hora de ir a la cama, buenas noches!!


Monday, February 20, 2017

WELCOME PADRE ORBISO!

Hello everybody! how are you? we are fantastic in Espejo!! When we arrived in here this morning we met Barney, Alex, Colleen, Tom1, Tom2 and Ainara, they are going to be our teachers this week! We danced and sang with them, and then created some posters for our teams. Before lunch we went to see our bedrooms!! We ate some delicious pasta and then recorded a fun music video with the song "what the fox says?". To end up with the afternoon we played some games and later created the diaries that we are going to use during the week! Int he evening we took part in an amazing dance competition, we showed the teachers that we are the best dancers of Vitoria-Gasteiz! Time to sleep now...good night!!

Kaixo guztioi!! Zer moduz zaudete? Gu Espejon primeran!!! Gaur goizean honera heldu garenean Barnye, Alex, Colleen, Tom1 , Tom2 eta Ainara ezagutu ditugu, beraiek izango dira gure irakasleak aste honetan! Beraiekin dantzatu eta abestu egin dugu, eta gure taldeentzako posterrak ere marraztu ditugu. Bazkal aurretik gure logeletara joan gara!! Espageti goxo batzuk bazkaldu ditugu eta gero "What the fox says?" abestia erabiliaz musika bideo dibertigarri bat grabatu dugu. Arratsaldeari amaiera emateko jolas desberdinetara jolastu dugu eta gero astean zehar erabiliko ditugun egunerokoak egin ditugu!! Gauean dantza lehiaketa ikaragarri batean parte hartu dugu, irakasleei Gasteizko dantzaririk onenak gerala erakutsi diegu!! Lotarako ordua dugu orain...gabon!!Hola a todos!! Qué tal estáis? Nosotros en Espejo genial! Cuando hemos llegado aquí esta mañana hemos conocido a Barney, Alex, Colleen, Tom1, Tom2 y Ainara, ellos serán nuestros profesores durante esta semana! Hemos bailado y cantado con ellos y también hemos dibujado posters para nuestros equipos. Antes de comer hemos ido a ver nuestros dormitorios!! Hemos comido unos riquísimos espaguettis y después usando la canción "What the fox says?" hemos grabado un divertido vídeo musical. Para terminar con la tarde hemos jugado a diferentes juegos y hemos creado los diarios que vamos a utilizar durante la semana! Por la noche hemos participado en una estupenda competición de baile! Hemos demostrado a los profesores que somos los mejores bailarines de Vitoria!! Ahora ha llegado la hora de dormir... buenas noches!!